top of page

Politica de confidențialitate

 

Obiectivul principal al asociației noastre este promovarea șahului.

Termeni utilizați în acest document:
1. Clubul = Asociația Club Sportiv Academia de Șah Văsâi
2. Membrul = Membrul înscris în clubul nostru.
4. Jucătorul = Persoana care este membru al  clubului în calitate de jucător.

Clubul colectează date cu caracter personal în scopul:
Comunicarea cu jucătorii și oficialii care participă la meciuri, turnee și alte evenimente ale Clubului;
Comunicarea cu alte persoane care și-au exprimat interesul față de Club și activitățile sale;
Înscrierea echipelor și a jucătorilor  în competiții de șah;
Publicarea rezultatelor meciurilor și meciurilor de șah pe site-ul web al Clubului.
Datele cu caracter personal colectate de către Club pot include:
Pentru membri: numele și prenumele, numărul de telefon, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, școala și clasa ;
În cazul în care candidatul este minor, datele de contact vor fi cele ale părintelui, sau tutorelui copilului: numele și prenumele, numărul de telefon, alte mențiuni în legătură cu candidatul, precum: Instrucțiuni speciale/Alergii/Note de sănătate/Cunoștințe de șah, etc.
Baza de date este păstrată online în siguranță, cu protecție prin parolă, iar accesul este limitat la asociații Clubului în scopul îndeplinirii rolului lor specific.
Conținutul bazei de date va fi revizuit în mod regulat (de obicei la începutul fiecărui an școlar) și, în cazul în care o persoană nu a mai avut nicio legătură sau contact cu clubul în ultimii doi ani, înregistrarea sa va fi ștearsă, cu excepția cazului în care datele fac parte din istoricul Clubului; de exemplu, rezultatele individuale în competițiile interne ale Clubului, meciurile reprezentative și fotografiile.

Acest site folosește cookie-uri de la Google pentru livrarea serviciilor și analizarea traficului. Adresa dvs. IP și programul user agent sunt trimise către Google împreună cu valorile privind performanța și securitatea pentru asigurarea calității serviciului, generarea statisticilor de utilizare, detectarea și remedierea abuzurilor.

Ce sunt cookies?
Cookies sunt fișiere de mici dimensiuni pe care browser-ul le descarcă când accesați website-ul https://www.academiadesahvasai.ro. Calculatorul recunoaște și acceptă automat aceste fișiere prin browser-ul pe care îl folosiți.

Aceste fișiere pot fi asemănate unor „semne de carte” care indică unde ați rămas ultima dată când ați vizitat website-ul. Pot fi văzute și ca identificatoare care anunță website-ul de fiecare dată când reveniți pe https://www.academiadesahvasai.ro.

Cookies nu sunt periculoase. Calculatorul le stochează în memorie, dar ele nu pot accesa sau citi informații stocate în calculator. Puteți extinde sau limita parametrii de utilizare a fișierelor cookies din browser-ul pe care îl folosiți ca să navighați pe Internet.


Datele cu caracter personal nu vor fi partajate cu nicio terță parte, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis de prezenta politică de confidențialitate.

Temeiul juridic al politicii de confidențialitate
Politica de confidențialitate a clubului este menită să respecte actul legislativ intitulat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). care a intrat în vigoare pentru organizațiile mari și mici la 25 mai 2018. În esență, această legislație "extinde drepturile persoanelor fizice de a controla modul în care sunt colectate și prelucrate informațiile lor personale și impune o serie de noi obligații organizațiilor pentru a fi mai responsabile în ceea ce privește protecția datelor".

Baza legală pe care Clubul prelucrează datele cu caracter personal este cea a interesului legitim (așa cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GPDR), prin care "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.".

GDPR. conține anumiți termeni care au fost interpretați după cum urmează:
"Operatorul de date" este Asociația Club Sportiv Academia de Șah Văsâi.
"Persoana împuternicită de către operator" este Văsâi Delia.
"Persoane vizate" sunt jucătorii, oficialii și alte persoane care participă sau au indicat un interes pentru club și evenimentele sale.

Politica de confidențialitate a Clubului susține drepturile "persoanelor vizate", așa cum sunt definite în GDPR:
• Dreptul de a fi informat
• Dreptul la rectificare
• Dreptul de a restricționa prelucrarea
• Dreptul de a obiecta
• Dreptul de acces
• Dreptul de ștergere (de a fi uitat)
• Dreptul la portabilitatea datelor
• Drepturi în legătură cu luarea automată a deciziilor

Puteți solicita în orice moment ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date (cu toate acestea, acest lucru vă va interzice accesul la activitățile Clubului).
Dacă, în orice moment, considerați că informațiile pe care le prelucrăm despre dumneavoastră sunt incorecte, puteți solicita să vedeți aceste informații și, în anumite circumstanțe, să le corectați sau să le ștergeți. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți o cerere coordonatorului Clubului la alexandru.vasai@yahoo.comDacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care am tratat datele dvs. personale, ne puteți contacta prin e-mail la adresa alexandru.vasai@yahoo.com  pentru a investiga problema.
 

bottom of page